Walkownia (Vaľkovňa)
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Miejscowość (717 m n.p.m.) w wąskiej dolinie górnego biegu Hronu pod stromym zalesionym zboczem góry Hôrka, na wschód od Pohorelej.
    Powstała w roku 1954 w wyniku połączenia starych osad, których początki i rozwój są związane z produkcją metalurgiczną. Osady Nová Maša, Švábolka, Zlatno i Walkownia należały pierwotnie do miejscowości Szumiacz i powstały w XVIII-XIX wieku obok huty, kuźni i walcowni blachy. Wszystkie te zakłady były częścią kompleksu Coburgovských hut w Dolinie Górnego Hronu. W miejscowości znajdują się resztki dawnej walcowni z końca XVIII wieku i huty z XIX wieku. Życie i kultura kuźniczych, a potem przemysłowych osad różniły się od okolicznych starszych wsi. Związani z pracą w kopalniach i kuźniach, w XIX i na początku XX wieku nawiązywali do kultury robotniczej węgierskich miast i miasteczek.
    Nová Maša, powstała w II połowie XVIII wieku jako robotnicze osiedle obok huty.
    Švábolka, osada na terenie, gdzie główna droga przechodzi na prawy brzeg Hronu. Powstała pod koniec XVIII wieku, gdy zbudowano tu hutę żelaza a w roku 1833 walcownię blachy, która pracowała aż do roku 1926.
    Zlatno, osada na lewym brzegu Hronu przy ujściu potoków Havraník i Zlatnica. Powstało w końcu XVIII wieku przy kuźniach żelaza, do których w roku 1848 dołączyła walcownia.

MAPY:
               

GALERIE:
                           


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy