Németlipcse (Partizánska źupča)
   Szöveg    Térkép    Google Térkép


    A Lipcse folyó (riečka źupčianka) partján az Alacsony-Tátrai Nemzeti Park védőövezetében lévő község.
    A falu határában egy korabronzkori lelőhelyet fedeztek fel. Az okiratok először 1252-ben említik a Turóci konvent alapítólevelében. 1270-ben V. Istán királytól városi jogot kapott szabad bíróválasztási joggal és egyéb ítélkezési és gazdasági előjogokkal együtt. A likavai huszita helyőrség hatására a város a XV. században lassan elszlovákosodott (1946-ig a szlovák neve is Nemecká źupča = Németlipcse volt). Az aranybányászat létezése a város határában (különösen a Magurkán) már a német telepesek megjelenése előtt is igazolva van. A XV. században fejlett iparos- és kereskedelmi tevékenység zajlott itt. Bár Németlipcse határa a királyé volt, a város nem szabadult meg a liptói Ó-vár, majd a XV. századtól a likavai vár uralmától. Polgárai csak a XVII. században vásárolták ki magukat a hűbéri robotból. A XVI. és XVII. században további céhek jöttek létre, a XIX. században már 21 céh volt jelen. Ez időben kezdődött a városka hanyatlása, mivel a céhek nem voltak képesek konkurálni a fejlődő iparral. A XIX. század második felében a bányászat megszűnt. A lakosok visszatértek a mezőgazdasági tevékenységhez, állattenyésztéshez és az erdei munkákhoz, egy részük a XIX. század végén kivándorolt.
    A városban található polgári házakat - eredetileg kevés kivétellel reneszánsz stílusúak - a XVIII. és XIX. század során átépítették. Az 1887-ből származó neoklasszicista stílusú evangélikus templom oltárán P. Bohúň Keresztrefeszítés c. festménye van. A temetőben az 1263-ból származó gótikus római katolikus templomot a XVII. században reneszánsz stílusban kibővítették, majd a XVIII. században és később a XIX. században is barokk stílusban módosították. A templom alaprajzán kívül a templom serkestyéjében egy szentek képeivel díszített gótikus oltárszárny is található.
    A községet a gótikus római katolikus templom uralja. A templom több átépítésen ment keresztül. Az első átépítés a XIII. század utolsó harmadában történt, az építkezést 1479-ben fejezték be. 1554-ben építették meg a templom tornyát (az egyik legmagasabb Liptóban), 1620-1630 között a templom boltívét fejezték be, hozzáépítették a bejárati részt és a tornyán egy körfolyosót hoztak létre. A templom körül egy kis kőfalat emeltek, kapuval. Megmaradtak a templom gótikus stílusú boltívei, ablakai, bejárati kapuja valamint egy kápolnában egy bányász mellszobra a XVI. század elejéből. A belső felszerelés túlnyomóan barokk stílusú. A mai neogótikus stílusú főoltár mögött van az 1620-ból származó reneszánsz-barokk stílusú oltár.
    A község megfelelő kiidulópont az Alacsony-Tátra északi völgyeibe, különösen a Lipcsei-völgybe (Magurka, Železné).

TÉRKÉPEK:
                 

FÉNYKÉPALBUMOK:
                           


Szepesség | Gömör | Liptó | Felső-Garam-régió | Szlovák paradicsom | Magas-Tátra | Alacsony-Tátra | Bélai-Tátra
Pienin-hegység | Szepesi vár | Szent Jakab-templom | Lublóvár | Krasznahorka | AquaCity | Besenyőfalu | Tatralandia | Ménhárd | Felsőzúgó