Helpa (Heľpa)
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Duża miejscowość rolnicza na prawym brzegu Hronu, w środku Helpiańskiej doliny, na południowym zboczu Wielkiej Wapienicy. Jest znaną wsią etnograficzną.
    Miejscowość należała do dóbr murańskich i powstała na początku XVI wieku w wyniku kolonizacji na prawie wołoskim. Rozwinęła się jeszcze w wyniku kolonizacji w XVII wieku. Mieszkańcy zajmowali się głównie pasterstwem i hodowlą owiec, wyrobem sera, narzędzi bacowskich, tkaniem sukna i płótna oraz pracą w lesie. Pod koniec XVIII wieku wydobywano tu rudę żelaza. Później ludność znajdowała środki do życia dzięki pracy w lesie, w tartaku oraz w hutach w Podbrezowej.
    W Helpie znajduje się późnobarokowy kościół rzymskokatolicki z roku 1800, poddany renowacji w roku 1895 i późnobarokowy budynek fary z 1793 roku.
    Oryginalną kulturę ludową Helpy i okolic w przeszłości zarejestrował w fotografii i filmie artysta narodowy Karol Plicka, opracowano też wiele literackich monografii etnograficznych. Od roku 1963 corocznie odbywa się tu przegląd zespołów ludowych - Horehrońskie "Dni śpiewu i tańca".
    Starsi mieszkańcy po dziś dzień noszą stroje ludowe. Zachowały się także niektóre trójprzestrzenne podpiwniczone domy zrębowe z gontowymi dachami.

MAPY:
               

GALERIE:
                                           


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy