Brezno
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Miasto w Kotlinie Brezniańskiej pośrodku Doliny Hronu, na prawym brzegu Hronu u podnóża Niżnych Tatr. Znajduje się w miejscu skrzyżowania dróg w Dolinie Hronu z Gemeru do Liptowa oraz przez Čierny Balog i Hriňovú do Zvolena. Brezno stanowi centrum kulturalne, handlowe i przemysłowe Doliny Hronu z częściami miejskimi: Bujakovo, Mazorníkovo, Predné i Zadné Halny.
    Na terenie miasta znajdują się znaleziska z młodszej epoki brązu. Najstarsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z roku 1265, w przywileju liptowskim Bela IV. W roku 1380 Brezno zyskało przywileje zgodnie z prawem szczawnickim, a w roku 1488 prawo organizowania targów i jarmarków. W roku 1488 zostało spalone przez Dóczych, panów grodu Słowacka Lupcza. W roku 1655 Brezno uzyskało rangę miasta królewskiego. Swój rozwój zawdzięczało górnictwu, nawet jeśli rozwijało się ono nieco wolniej niż inne górnicze miasta środkowej Słowacji. W XVII wieku zaczęły powstawać cechy: szewców, krawców, bednarzy, tkaczy i inne. Miejscy rzemieślnicy wytwarzali elementy ubioru oraz mebli na potrzeby okolicznych wsi (kapelusze, kożuchy, kierpce, skrzynie).
    W XVIII i XIX wieku rozwinął się w okolicy przemysł hutniczy. W XIX wieku miasto odgrywało ważną rolę w ruchu narodowowyzwoleńczym, myślano o nim jako o siedzibie Macierzy Słowackiej.
    W Breznie znajdują się pozostałości murów obronnych z lat 1650-1678, rynek z zachowanymi częściowo domami mieszczańskimi, pierwotnie renesansowymi, które po pożarze w 1779 roku zostały zrekonstruowane w stylu późnobarokowym, ratusz klasycystyczny z lat 1779-1780 zbudowany na miejscu dawnego renesansowego z roku 1589, ewangelicki klasycystyczny kościół tolerancyjny z lat 1785-1787 oraz barokowy budynek dawnego klasztoru pijarów założonego w roku 1694 (budowę ukończono w 1713 roku). W kapliczce byłego klasztoru zachowała się gotycka figura Madonny z okresu 1500 roku i dwa tablicowe obrazy św. Barbary i św. Doroty.
    Na rynku znajduje się wieża miejska z roku 1830, słup mariański z roku 1741 i kościół rzymskokatolicki z lat 1781-1785 z barokowo-klasycystycznym wyposażeniem wnętrza. Ze starego gotyckiego kościoła farnego, który spłonął w 1779 roku , pozostała jedynie świątynia, którą zmodernizowano w stylu renesansowym w roku 1619. Na ołtarzu zachowało się barokowe popiersie Ukrzyżowanego.
    W Breznie znajduje się w starym ratuszu Muzeum Górnego Hronu ze stałą ekspozycją historii miasta i kolekcją etnograficzną.

MAPY:
               

GALERIE:
                                           


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy