Kralowa Hola
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Potężna rozłożysta hala, najwyższy szczyt wschodniej części Niżnych Tatr, nazywanych od niej Kralowoholskim Tatrami. Wierzchołkowa równina ma wydłużony kształt w kierunku wschodnio-zachodnim. Na północ odchodzi krótkie odgałęzienie Záturňa, spadające stromo do doliny Czarnego Wagu w Kotlinie Cieplickiej. Na północny-wschód ciągnie się odgałęzienie przez Upłaz na Przednią Holę i dalej na przełęcz Popową, na której Niżne Tatry łączą się ze Słowackim Rajem. Na południowy-wschód zbacza krótkie odgałęzienie na Kralową Skałę w kierunku Telgartu. Ze szczytu jest rozległy i bardzo sugestywny widok.
    Wspólnie z Krywaniem Kralowa Hola jest najbardziej opiewanym słowackim szczytem, sławionym licznymi opowieściami i legendami. Stanowi ona ważny punkt triangulacyjny Słowacji, punkt źródłowy i dział wodny największych słowackich rzek: Wagu, konkretnie Czarnego Wagu, Hronu, Hnilca, Hornadu.
    Szczyt na zachód od nadajnika jest oznaczony betonowym słupem triangulacyjnym. Pod wierzchołkiem, podczas II wojny światowej miała swoje ziemianki i magazyny brygada partyzancka Janosik. W czasie zimy w latach 1944 i 1945 przechodzili przez nią liczne oddziały partyzanckie. Wydarzenia z okresu II wojny światowej przypomina relief na obelisku. Od roku 1960 znajduje się tu nadajnik telewizyjny - stacja retranslacyjna, do której prowadzi z Szumiacza górska droga asfaltowa, nie udostępniona dla ogółu. W budynku nadajnika telewizyjnego jest awaryjne schronienie dla turystów.

WEBKAMERY:
    
Kráľova hoľa


MAPY:
                 

GALERIE:
                                                 Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy